Materiały dla nauczycieli

Terminarz awansowy nauczyciela ubiegajacego się o stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego
Aktualne roporządzenie o awansie zawodowym (z grudnia 2007)
jeszcze o awansie ...
      Na każdym dokumencie z zakresu awansu oddawanym do dyrektora wpisujemy ręcznie datę i podpisujemy się.
      Należy zachowac sobie kopię planu rozwoju i aneksów do niego.
      Dokumenty awansowe oddajemy przez sekretariat z data wpływu.
      Wszelkie oddane dokumenty powinny mieć nagłówki, czego i jakiego okresu dotyczą.
      Cały dokument (sprawozdanie, plan, wniosek) oddajemy w jednej osobnej folii - dbajmy o ekologię.

Konspekt zajęć na zajęcia z uczniami lub rodzicami (dopalacze)
 
wykonanie: PRODO tworzenie stron | Polityka cookies